Gwarancje Ubezpieczeniowe – GDU Wrocław

Gwarancje ubezpieczeniowe Wrocław

Gwarancje ubezpieczeniowe to narzędzie służące do zabezpieczania różnego rodzaju zobowiązań. Co mogą one dać inwestorowi? Przede wszystkim finansowe zabezpieczenie transakcji, które nie wymaga już zamrażania gotówki. W rzeczywistości gwarancje ubezpieczeniowe dają szerokie możliwości zastosowania m.in. w przypadku nie wywiązywania się z rękojmi albo chęci przystąpienia do przetargów (wadium).

W ramach naszej działalności GDU Wrocław oferujemy klientom możliwość wykupienia gwarancji ubezpieczeniowej. Zapewnia ona możliwość swobodnego działania finansowego. Dzięki gwarancjom ubezpieczeniowym osoba, z którą zawieramy umowę, ma pewność, że w razie sytuacji niewypłacalności otrzyma od ubezpieczyciela stosowną rekompensatę.

Gwarancje ubezpieczeniowe są stosowane powszechnie w różnorodnych sytuacjach. Do najpopularniejszych rodzajów gwarancji należą:

  • Ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty – wykorzystywane powszechnie przez osoby biorące udział w przetargach;
  • Ubezpieczenia gwarancji należytego wykonania kontraktu – zabezpiecza przed kosztami ewentualnych błędów w wykonaniu;
  • Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad lub usterek – nakłada obowiązek wypłaty pieniędzy na rzecz beneficjenta, w przypadku gdy usterki nie zostaną naprawione w wyznaczonym czasie;
  • Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty należności celnych – zabezpieczenie kosztów długów celnych;
  • Ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki – gwarancja zwrotu zaliczki, jeżeli inwestycja nie zostanie zrealizowana w wyznaczonym czasie.

Gwarancje ubezpieczeniowe w GDU Wrocław

Zapraszamy do korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych. Jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością informacji, to zapraszamy do odwiedzenia naszego biura, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości. Zapraszamy do Multiagencji GDU Wrocław.