Historia firmy

Uprawnienia do sprzedaży ubezpieczeń otrzymaliśmy w styczniu 2001 i w tym samym roku została założona działalność gospodarcza. Od tego momentu systematycznie doskonaliliśmy swoje kompetencje poprzez studia oraz niejdnokrotnie płatne szkolenia. Wysokie wyniki sprzedażowe w 2002 i 2003 roku pozwoliły nam przekształcić się z formy agencji wyłącznej na multiagencyjną. W 2004 roku zawieraliśmy 120 polis na miesiąc. Obecnie obsługujemy ponad 1 tys. osób miesięcznie i osiągamy stały wzrost sprzedaży na poziomie 30% rok po roku.