Adresy firm ubezpieczeniowych

PZU SA
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
infolinia: 801 102 102 lub (22) 566 55 55


TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. +48 22 567 67 00
faks +48 22 567 40 40
infolinia: 801 10 20 30, (22) 567 12 02


Grupa Ergo Hestia
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
tel. (58) 555 60 00, fax (58) 555 60 01


Generali TU S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Tel.: (22) 543-05-00
Fax: (22) 543-08-99


Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 61 00


UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
tel. +48 (0) 42 63 44 700
fax +48 (0) 42 63 77 430
e-mail: centrala@uniqa.pl


HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Al. Jerozolimskie 133a
02-304 Warszawa
+48 22 44 98 000, 44 99 000


MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
81-731 Sopot
ul. Hestii 1
infolinia: 801 – 107 108, z telefonu komórkowego: 58 555 62 22


Interrisk S.A. Vienna Insurance Group
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Zepter Business Centre
tel.sekretariat +48 22 337 86 86


Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Centrala PTU S.A.
00-876 Warszawa
ul. Ogrodowa 58 (budynek City Gate)
tel. (22) 58 26 300 – 304
fax (22) 58 26 305 – 306


SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel. +48 22 50 56 100
fax. +48 22 50 56 101
info@signal-iduna.pl


Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.    
Vienna Insurance Group         
Aleje Jerozolimskie 162A,
02-342 Warszawa
infolinia: 801 080 600,  (022) 212 20 50 numer ten jest dostępny z telefonów komórkowych


Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
bok@aviva.pl
tel. (22) 557 40 50; faks (22) 557 49 22


ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa
tel. +48 225 220 000 fax. +48 225 221 111


BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na  Życie S.A.
Vienna Insurance Group

ul. Rydygiera 21 ,01-793 Warszawa
tel. (0 22) 525 11 11
fax (0 22) 525 11 00
infolinia: 801 106 106


D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
tel.: 22 453 00 00
fax: 22 453 00 09


TU INTER Polska S.A.
Kopernik Office Buildings
Budynek E, IV p.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
tel.22 333 75 00, fax 22 333 75 01
infolinia: 801 188 880, 22 333 75 09


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  NA  ŻYCIE „POLISA-ŻYCIE” S.A.
ul. Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa
tel.: 0-22 560-59-55 fax 0-22 869-85-80


T.U.W. „TUZ”
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
tel. (22) 534 56 00
fax (22) 534 56 15


TUiR Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. (22) 581-01-00, fax (22) 581-13-75


MACIF Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Al. Jana Pawła II 25 – Atrium Tower
00-854 Warszawa
tel.: +48 22 653 43 50, fax: +48 22 653 43 51


AXA Polska S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
budynek Warsaw Trade Tower
Recepcja: 22 555 00 50
infolinia: 801 200 200, 22 555 00 00


Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
tel.: 801 888 000, +48 22 332 10 31, fax: 22 332 17 55
e-mail: skandiazycie@skandia.pl


Stowarzyszenie Kierowców i Pasażerów SKIP z siedzibą w Łodzi
90-368 Łódź
Al. Piłsudskiego 7
tel./fax 422 35 35 53


Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
Fax. (22) 444 44 48 (Wysyłka dokumentów do polisy)
E-mail: biuro@link4.pl, serwis@link4.pl, auto@link4.pl

WAŻNE!!! Po przesłaniu dokumentów konieczne jest potwierdzenie otrzymania dokumentów przez pracownika infolinii pod numerem telefonu 224444444.


Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa
recepcja:(+48) 22 589 90 00
fax: (+48) 22 589 90 90
e-mail:liberty@libertydirect.pl

WAŻNE!!! Po przesłaniu dokumentów konieczne jest potwierdzenie otrzymania dokumentów przez pracownika infolinii.