Gdzie zgłosić szkodę?

PZU SA
infolinia: 801 102 102, (22) 566 55 55
online: https://zgloszenie.pzu.pl/web/pzu/zgloszenie-szkody


TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
infolinia: 801 10 20 30, (22) 567 12 02


Grupa Ergo Hestia
infolinia: 801 107 107, (58) 555 5 555
online: http://www.ergohestia.pl/dla-ciebie/likwidacja-szkod/zgloszenie-szkody-z-polisy-sprawcy.html


Generali TU S.A.
infolinia: 801 343 343, (22) 543 0 543
online: http://www.generali.pl/obsluga-i-pomoc


Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
infolinia: 801 120 000, (22) 501 61 00
online: http://www.compensa.pl/Zg%C5%82oszenieszkody/tabid/138/Default.aspx


UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
infolinia: 801 597 597, (42) 66 66 500
online OC: http://www.uniqa.pl/uniqa_pl/cms/service/claim/form_oc_kom.jsp
online AC: http://www.uniqa.pl/uniqa_pl/cms/service/claim/form_ac.jsp


HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
infolinia: numery telefonów Regionalnych Centrów Likwidacji Szkód


MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
infolinia: 801 107 108, (58) 555 62 22
online: https://epolisa.mtusa.pl/klient/ReportDamage.aspx
email: szkody@mtu.pl


Interrisk S.A. Vienna Insurance Group
online: https://www.interrisk.pl/formularz_zgloszenia/


Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
infolinia: (22) 539 31 00
online: http://www.ptu.pl/pub/zalacznik_do_zgloszenia_szkody.pdf


SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
infolinia: (22) 50 56 160
online: http://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode.html


Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.    
Vienna Insurance Group
infolinia: 801 080 600, (22) 212 20 50
online: http://www.pzmtu.pl/szkody/szkody.html


Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
infolinia: 801 28 28 28, (22) 563 28 28


ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne oraz
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
infolinia: (22) 522 00 00 fax. (22) 522 11 11


BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na  Życie S.A.
Vienna Insurance Group

infolinia: 801 080 300, (22) 212 20 30
online: http://www.benefia.pl/BenefiaMajatek/likwidacja_szkod.html


D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
infolinia: (22) 453 00 00
online: http://www.das.pl/files/upload/Formularz%20Zgloszenia_wypadku_ubezpieczeniowego.pdf
email: likwidacja-szkod@das.pl


TU INTER Polska S.A.
infolinia: 801 801 082, (22) 333 77 33
email: zdrowotne@interpolska.pl


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ  NA  ŻYCIE „POLISA-ŻYCIE” S.A.
infolinia: (22) 560 59 55
online: http://www.polisa-zycie.pl/attach/druki/Roszczenia/zgloszenie_roszczenia_23.09.2010.pdf


T.U.W. „TUZ”
infolinia: (22) 327 60 60
online: http://www.tuz.pl/do-pobrania


TUiR Warta S.A.
infolinia: 801 311 311, 601 311 311
email: CAW@warta.pl


MACIF Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
infolinia: (22) 653 43 50, fax: (22) 653 43 51


AXA Polska S.A.
infolinia: 801 200 200, (22) 555 00 00


Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
infolinia: 801 888 000, (22) 332 10 31, fax: (22) 332 17 55
email: skandiazycie@skandia.pl


Stowarzyszenie Kierowców i Pasażerów SKIP z siedzibą w Łodzi
infolinia: (42) 235 35 53


Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
infolinia: (22) 444 44 44


Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
infolinia: (22) 589 90 00
email: liberty@libertydirect.pl