Jak wybrać polise AutoCasco?

Czym należy się kierować przy wyborze ubezpieczenia AC na pojazd mechaniczny ?

kon_samUbezpieczenie AC (autocasco) jest coraz popularniejszym ubezpieczeniem wśród bardziej zapobiegliwych klientów, obawiających się na przykład kradzieży.

Autocasco jest dobrowolnym  ubezpieczeniem  pojazdu i wyposażenia od kradzieży lub szkód, skutków uszkodzeń, zniszczeń, których sam jesteś sprawcą. Z polisy tej możesz również otrzymać odszkodowanie, gdy szkody powstaną w wyniku  zdarzeń zewnętrznych, takich jak zjawiska przyrody (powódź, pożar, piorun, huragan itp.) bądź gdy sprawcy uszkodzeń nie można ustalić.

Każdy z zakładów ubezpieczeń oferujących ten rodzaj ubezpieczenia określa zasady autocasco  w tzw. ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco pojazdów (o.w.u.) Informacji  na  temat autocasco nie zasięgaj u sąsiada, tylko sprawdź, czytając ogólne warunki Twojego ubezpieczenia. U każdego ubezpieczyciela warunki te mogą być bowiem inne.

Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy,  poproś  swojego agenta, u którego się ubezpieczasz, aby wyjaśnił Ci szczegółowo warunki ubezpieczenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyłączenia odpowiedzialności i obowiązki ubezpieczającego.

Umowę ubezpieczenia samochodowego zawiera się na podstawie pisemnego wniosku, który bardzo często zawiera wiele pytań dotyczących samego pojazdu, zabezpieczenia przed kradzieżą, jak też miejsca i sposobu użytkowania, obecnego i poprzednich właścicieli, przebiegu ubezpieczenia i innych określających ryzyko. Warto rzetelnie na nie odpowiedzieć. Wszelkie niezgodności, jakie zostaną później ujawnione, zakład ubezpieczeń wykorzysta przeciwko ubezpieczającemu (i skutecznie powoła jako uzasadnienie odmowy). Podobnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie cargo – w całości skoncentrowane na potrzebach firm transportowych oraz spedycyjnych, niezależnie od dokładnego profilu działalności oraz środka transportu.

Czego szukać w ogólnych warunkach ubezpieczeń autocasco?  Na co zwrócić największą uwagę przy wyborze AC ?

Ogólne warunki ubezpieczenia określają, co jest przedmiotem ubezpieczenia, jaki jest zakres ubezpieczenia i jakie są wyłączenia, jaki jest zakres i czas trwania odpowiedzialności TU, sposób zawierania umowy i  ustalania odszkodowania.

Najważniejsze kwestie przy wyborze AC to :

  • Udział własny w szkodzieoznacza to, że w momencie uszkodzenia auta uczestniczymy w kosztach jego naprawy, Jeżeli ubezpieczyciel stosuje udział własny, oznacza to, że w przypadku szkody ubezpieczony poniesie część kosztów naprawy. Zazwyczaj jest to 15-20 procent wartości naprawy. Na etapie zakupu można być zatem zadowolonym z polisy, jednak w wypadku szkody – żałować dokonanego wyboru. Przed zawarciem umowy musimy się jednak zastanowić, czy naprawdę warto oszczędzać na powyższych opcjach. Na przykład jeśli mamy droższe auto, może okazać się, że w danym momencie nie będzie nas stać na zapłacenie udziału własnego przy naprawie auta.
  • Naprawa w opcji kosztorysu (wycena, amortyzacja części)nie oznacza to nic innego, jak naprawa tanimi zamiennikami, a nie oryginalnymi częściami. W razie wyboru wariantu „kosztorys” , otrzymujesz pieniądze na podstawie wyceny likwidatorów ubezpieczalni, sporządzonej w oparciu o specjalistyczne programy komputerowe, takie jak Eurotax czy Audatex. Następuje wypłata  gotówki na podstawie kosztorysu szkody. Gotówkowe rozliczenie szkody najczęściej nie pozwala na pełne pokrycie kosztów naprawy. Powodem jest m.in. nie uwzględnienie podatku VAT.
  • Naprawa w opcji serwis (warsztat)oznacza naprawę z użyciem oryginalnych części. W opcji warsztat możesz oddać auto do serwisu, z którym dane TU ma podpisaną umowę. Naprawa odbywa się bezgotówkowo na linii Towarzystwo – Serwis lub też zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie na podstawie rachunku wystawionego przez warsztat – po dokonaniu weryfikacji rachunku.

W obu powyższych wariantach w odniesieniu do starszych samochodów zakład ubezpieczeń umniejsza koszt części zakwalifikowanych do wymiany o tzw. „amortyzację” – za części samochodu 9-letniego auta płacąc np. 70% wartości nowych części. Szczegółowe zasady amortyzacji określają ogólne warunki ubezpieczenia. Na ten fakt należy zwrócić uwagę już przy wykupywaniu polisy – jeżeli zapłacimy wyższą składkę, możemy uniknąć „amortyzacji” części na wypadek szkody.

W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczyciel może zaproponować zapłatę  wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku i zabrać wrak tzn. może go „odkupić’’ od Ciebie. 

  • Czy ubezpieczyciel odpowiada za kradzież pojazdu lub czy ubezpieczenie obejmuje teren Polski czy również pozostałe kraje europejskie.
  • Nie pomijajmy, żadnych podpunktów, nawet tych napisanych bardzo drobną czcionką. OWU zawiera bowiem okoliczności, w których ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności.

Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy prowadziliśmy w nocy tylko z włączonymi światłami pozycyjnymi, po spożyciu alkoholu lub nie mieliśmy ważnych badań technicznych. Także przekroczenie dopuszczalnej prędkości może posłużyć ubezpieczycielowi do obniżenia wypłaty. W przypadku kradzieży nie dostaniemy pieniędzy, jeśli nie dostarczymy wszystkich zadeklarowanych w polisie kluczyków lub dowodu rejestracyjnego.

  • Zwróćmy też uwagę na to, czy wypłata ma być dokonana w kwocie brutto czy netto. W tym drugim wypadku przy każdej naprawie będziemy zmuszeni zapłacić równowartość należnego podatku VAT.
  • Jeśli wykupujemy ubezpieczenie w pakiecie, zazwyczaj przynależy do niego NNW i ASSISTANCE .Warunki tego ostatniego mogą być bardzo różne. Sprawdźmy, czy na pewno obowiązuje ono na terenie całej Polski. Może okazać się, że np. powyżej 100 km od miejsca zamieszkania za holowanie trzeba będzie jednak zapłacić.
  • Niczego nie ukrywajmy wypełniając umowę, nie starajmy się na siłę poprawiać naszych danych dotyczących np. rocznego przebiegu, miejsca parkowania czy wieku kierowców. Przykładowo, jeśli zadeklarowaliśmy, że kierowcami będą tylko osoby powyżej 26 roku życia, a rozbije auto nasz 20-letni syn, przypuszczalnie nie otrzymamy pełnego odszkodowania.
  • Franszyzy i udziały własnesą  to kwotowe lub procentowe umownie określane ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach.

Franszyzy integralne  – to kwoty (minimalne wartości szkody), które warunkują uruchomienie ubezpieczenia. Jeśli szkoda ma mniejszą wartość niż ustalona kwota, ubezpieczyciel nie będzie obsługiwać szkody. Głównym celem takich franszyz jest eliminacja obsługi przez towarzystwa ubezpieczeniowe niewielkich szkód, których obsługa (koszt dojazdu likwidatora, przygotowanie dokumentacji) mogłaby przekroczyć wartość samej szkody.

Franszyzy redukcyjne – inaczej zwane udziałem własnym to kwotowe bądź procentowe ograniczenia w wysokości wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Klient otrzymuje odszkodowanie pomniejszone o wartość franszyzy redukcyjnej.

Mają za zadanie motywować klienta do większej dbałości o swój majątek. Franszyzę redukcyjną można wykupić, tzn. poprzez zapłacenie ubezpieczycielowi większej składki przerzucić na niego całość przyszłych szkód.

Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za skutki wielu zdarzeń. Jeżeli uszkodziłeś samochód, prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) lub pod wpływem alkoholu, jeżeli użyłeś go jako narzędzie przestępstwa albo oddaliłeś się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku – nie możesz liczyć na odszkodowanie. Nie zostawiaj dowodu rejestracyjnego i kluczyków w samochodzie, bo w razie kradzieży nie otrzymasz odszkodowania.
Nie zgłaszaj także szkód, których wartość nie przekracza 1% wartości twojego pojazdu.