Jak wybrać polise na mieszkanie?

Czym należy się kierować przy ubezpieczaniu mieszkania lub domu ?

kon_mieniaPrzy wyborze takiego ubezpieczenia nie powinniśmy głównie sugerować się niską składką. Im mniej będziemy musieli zapłacić, tym lepiej – myślimy. Jednak gdy dojdzie do szkody, ta wcześniejsza pozorna oszczędność może okazać się katastrofalna w skutkach.

Przy wyborze ubezpieczenia mieszkania powinniśmy zwróć uwagę na to, czy ubezpieczamy go na wartość rzeczywistą, czy odtworzeniową?

W przypadku ubezpieczenia na tzw. wartość odtworzeniową w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, które pozwoli nam naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju. W przypadku mieszkania lub domu –  jeżeli spłonie podczas pożaru – odszkodowanie pozwoli nam na zakupienie mieszkania lub domu o podobnym standardzie w tej samej okolicy.

W sytuacji tzw. ubezpieczenia na wartość rzeczywistą zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy. Ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględni m.in. zużycie materiałów wykończeniowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, podłóg, dachu itd. W konsekwencji  wypłacone świadczenie nie pokryje kosztów remontu przy użyciu nowych materiałów.

Gdy ubezpieczamy mury mieszkania – towarzystwo ubezpieczeniowe posługuje się wartością rynkową.

Zawsze należy pamiętać, że w przypadku szkody otrzymamy mniejsze odszkodowanie z polisy uwzględniającej wartość rzeczywistą, niż z ubezpieczenia na wartość odtworzeniową.

  Proszę również zwrócić uwagę na to, czy Państwa polisa obejmuje szkody wynikające z:

  • przepięć piorunowych lub instalacyjnych,
  • dymu i sadzy,
  • śniegu,
  • powodzi,
  • stłuczenia elementów szklanych.

Przy niedoubezpieczeniu występuje zasada pomniejszenia odszkodowania, tzw. proporcji.

Tak jak w przypadku każdej umowy, przed zakupem polisy majątkowej należy szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami, by sprawdzić, jakie zasady ubezpieczenia oferuje dane towarzystwo. Ubezpieczenie mieszkania jest kwestią kluczową, dlatego należy mieć na uwadze dokładne zweryfikowanie umowy razem ze specjalistą.