Jakie grożą kary za brak OC?

Jeżeli nie posiadasz ważnej polisy OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może naliczyć ci karę w zależności od rodzaju pojazdu i tak:

  • Samochody osobowe – 500 euro
  • Samochody ciężarowe – 800 euro
  • Autobusy – 800 euro
  • Pozostałe pojazdy – 100 euro
  • do 3 dni: 20% kwoty określonej powyżej,
  • do 14 dni: 50% kwoty określonej powyżej,
  • powyżej 14dni: 100% kwoty określonej powyżej.

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego zatrzymany przez policję kierowca, który nie ma przy sobie OC, nie jest karany na miejscu. Dostaje mandat w wysokości 50 zł za brak dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy. Funkcjonariusze powiadamiają jednak o tym przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Gdy okaże się, że kierowca zapomniał jedynie dokumentu OC, nic mu nie grozi. Jeśli jednak UFG sprawdzi, że nie miał on w ogóle wykupionego ubezpieczenia, to nakłada kary, o których mowa powyżej.

Do kontrolowania kierowców pod kątem opłacenia składki OC uprawnione są takie instytucje jak: Policja, organy celne, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, wydziały komunikacji oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Każdy kierowca ma obowiązek zabierania ze sobą dokumentu potwierdzającego opłacenie OC. Za brak tego dokumentu grozi mandat i odholowanie pojazdu, na koszt właściciela auta, na policyjny parking depozytowy.