Ubezpieczenie ASSISTANCE

ASSISTANCE – zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży pojazdem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą podróżujących. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór wariantów assistance obejmujący swoim zakresem terytorium Polski, Polskę i Europę, ubezpieczenia krótkoterminowe. Kiedy można skorzystać z ubezpieczenia assistance: holowanie, naprawa na miejscu zdarzenia np. wymiana opony, dowiezienie paliwa, auto zastępcze, zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy uszkodzonego pojazdu, doradztwo prawne związane z przepisami o ruchu drogowym.