Ubezpieczenie BAGAŻ

BAGAŻ – zakresem ubezpieczenia jest uszkodzenie bagażu przewożonego w pojeździe w skutek wypadku, bądź wskutek kradzieży(jeżeli przewożony bagaż zabezpieczony był zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogólnych warunkach).