Ubezpieczenie NNW Wrocław

NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdu obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), lub śmierć powstałe w czasie ruchu i postoju pojazdu, wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas naprawy pojazdu, oraz w związku z załadunkiem i rozładunkiem.

Ubezpieczenie NNW w większości towarzystw można rozszerzyć o NNW indywidualne.

Ubezpieczenie NNW co prawda nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym jednak warto je zawrzeć ponieważ w razie wypadku stanowi podstawę do wypłaty dodatkowego odszkodowania niezależnie od OC. Suma odszkodowania zależna jest od umowy zawartej z agencją ubezpieczeniową i stanowi procent utraty zdrowia od wyjściowej sumy ustalonej przed zawarciem ubezpieczenia. Multiagencja ubezpieczeniowa GDU Wrocław zaprezentuje najlepsze rozwiązania w zakresie tego rodzaju ubezpieczeń oferując takie, które mogą dawać najwyższe kwoty odszkodowań.

NNW WrocławUbezpieczenie NNW – Twoja dodatkowa ochrona

Co prawda już podstawowe ubezpieczenie OC jest w stanie pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji wynikające z odniesienia uszczerbków na zdrowiu przez wypadki komunikacyjne to jednak ubezpieczenie NNW ze względu na ilość tych wypadków ma swój głęboki sens. GDU Wrocław nie zaleca jednak zawierania umów na niskie sumy ubezpieczenia.