Ubezpieczenie OC Wrocław

Ubezpieczenie OC w GDU WrocławPodstawową i zarazem obowiązkową formą ubezpieczenia wymaganą przez prawo jest ubezpieczenie OC. Tak zwane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gwarantuje, że w przypadku kiedy jesteśmy sprawcami wypadku pokryje ono szkody jakie przy okazji wyrządziliśmy. Ma to swój zasadniczy sens ponieważ w przypadku nieposiadania OC płacić za szkody będziemy musieli z własnej kieszeni. Każdy pojazd zarejestrowany oraz dopuszczony do ruchu powinien zostać objęty takim ubezpieczenie. Obecnie praktycznie każda firma ubezpieczeniowa posiada w swojej ofercie taki rodzaj ubezpieczenia. To powoduje, że ubezpieczyciele prześcigają się w pomysłach jak przyciągnąć do siebie klientów. A tutaj wybór jest bardzo prosty: ze względu na to, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe jedynym kryterium jakie bierze pod uwagę Multiagencja Ubezpieczeniowa Wrocław jest cena jaką należy zapłacić za ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie OC – najlepsze oferty z miasta Wrocław

Starania jakie podejmuje GDU Wrocław skutkuje osiągnięciem bardzo niskich składek za ubezpieczenie OC. Znajomość rynku oraz umiejętność negocjacji pozwala na dostarczenie klientowi najbardziej opłacalnej opcji – czyli takiej która w tym wypadku będzie najmniej kosztować. Analizując dziesiątki ofert ubezpieczycieli można dojść do wniosku, że nigdy nie natrafimy na tą jedną, która będzie najniższa. Ale nie trzeba tego robić. Bazując na doświadczeniu agencji klient ma pewność, że dostał stawkę najniższa a przy okazji zaoszczędził czas niezbędny na poszukiwania.

Obowiązek posiada ubezpieczenia oc dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

 • pojazdów samochodowych,
 • motocykli,
 • motorowerów,
 • ciągników rolniczych,
 • przyczep, oraz
 • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

Serdecznie zapraszamy do GDU Wrocław – pomoże w doborze najlepszej polisy ubezpieczeniowej.