Ubezpieczenia przewoźników Wrocław

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarobkowym transporcie zarówno w kraju jak i za granicą wymaga ubezpieczenia przewoźników. GDU Wrocław oferuje także ten rodzaj ubezpieczenia na takich samych zasadach jak w przypadku innych ubezpieczeń. Nasi klienci otrzymują zatem najlepsze ubezpieczenie przewoźników, które zostało wybrane po dogłębnej analizie ofert kilkudziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych.

Co jest istotne przy zawieraniu ubezpieczenia przewoźników?

GDU Wrocław wyróżnia kilka elementów, które okazują się istotne z punktu widzenia klienta. Jest to z pewnością tak zwana suma gwarancyjna jaka określa najwyższy próg odpowiedzialności finansowej, do jakiego ubezpieczyciel może ręczyć za szkody sprokurowane przez ubezpieczonego (w tym wypadku przewoźnika) w wiezionym towarze. Wskazane jest aby suma ta była przynajmniej tak duża jak wartość najcenniejszego transportowanego ładunku. Istotny okazuje się także obszar po jakim porusza się przewoźnik. Szczególnie jeśli transport odbywa się do krajów zwiększonego ryzyka konieczne okazać się może wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Tak samo sprawa ma się w przypadku przewożenia ładunku o podwyższonym ryzyku. Ważne jest także dla obu stron tj. przewoźnika oraz właściciela ładunku uwzględnienie ryzyka rabunku towaru. GDU – profesjonalne ubezpieczenia przewoźników.