Ubezpieczenie ZIELONA KARTA

ZIELONA KARTA – zakresem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw objętych Systemem Zielonej Karty : Albanii, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Tunezji, Iranu, Turcji, Izraela, Ukrainy.